Witaj serdecznie na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Będkowskiej.


 

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Kancelaria świadczy obsługę prawną Klientów indywidualnych polegającą na udzielaniu pisemnych i ustnych porad prawnych, tworzeniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, sporządzaniu opinii prawnych, pism procesowych oraz wniosków w przedmiocie dokonania wpisów we właściwych rejestrach, dochodzeniu roszczeń, w tym odszkodowawczych, reprezentowaniu Klientów przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej na terenie całego kraju oraz udziale w negocjacjach.

Kancelaria świadczy obsługę prawną przedsiębiorców począwszy od fazy organizacyjnej po kompleksową obsługę bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności polegającej na udzielaniu porad prawnych, tworzeniu i opiniowaniu umów, sporządzaniu opinii prawnych, dochodzeniu roszczeń, reprezentowaniu Klientów przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej na terenie całego kraju oraz udziale w negocjacjach.

Priorytetem Kancelarii pozostaje zawsze dobro i interes Klienta. Kancelaria skupia całość uwagi na sprawach Klientów, przy zachowaniu wysokiej jakości usług i zapewnieniu tajemnicy zawodowej. Każda powierzona sprawa jest rzetelnie prowadzona oraz dokładnie analizowana w oparciu o przepisy prawa, orzecznictwo oraz doktrynę.

Zapraszamy do kontaktu.